Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η Ανοιχτή Διαβούλευση για το Σχέδιο Χορηγιών για Υβριδικά συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Μαΐου 2024, παρατείνεται με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 14η Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο bfures@meci.gov.cy.