«Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης» για την αδειοδότηση έργων που αξιοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για επανασχεδιασμό, βελτίωση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2023, όρισε ως «Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης» (One – Stop – Shop) για την αδειοδότηση…