Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 Η εγγραφή στο μητρώο πιστοποιεί τις ικανότητες και τα προσόντα φυσικού προσώπου να πραγματοποιεί εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ, μικρής κλίμακας, με ονομαστική ισχύ μέχρι τα 30kW.

Οι εγκαταστάτες μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο σε μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες:

Εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

Εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας

Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι πριν από την εγγραφή τους στο μητρώο, θα πρέπει:

Η πληρωμή του τέλους εγγραφής στο Μητρώο μπορεί να γίνει

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ: 6001010

ΙΒΑΝ: CY16 0010 0001 0000 0000 0600 1010

SWIFT CODE: CBCYCY2NACC

 

 

Στις λεπτομέρειες του εμβάσματος θα πρέπει να φαίνεται:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε

22409303

22409383

22 606042