Παρουσίαση Σχεδίου Χορηγιών για εγκατάσταση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με ΑΠΕ Ημερομηνία: 11.06.2024 και ώρα 11:00-12:00

Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγεται για το Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με ΑΠΕ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή παρουσίασης με σκοπό την καλύτερη επεξήγηση των προνοιών του Σχεδίου. Η παρουσίαση θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024, μεταξύ των ωρών 11:00 –…

Παράταση σε Ανοιχτή Διαβούλευση για το Σχέδιο Χορηγιών για Υβριδικά συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η Ανοιχτή Διαβούλευση για το Σχέδιο Χορηγιών για Υβριδικά συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Μαΐου 2024, παρατείνεται με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 14η Ιουνίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο bfures@meci.gov.cy.

Ανοικτή Διαβούλευση για το Σχέδιο Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ως μέρος των εργασιών για την ετοιμασία Σχεδίου Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, και σε συνέχεια των προηγούμενων αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε για το Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για Αποθήκευση Ενέργειας,…