Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγεται για το Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με ΑΠΕ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή παρουσίασης με σκοπό την καλύτερη επεξήγηση των προνοιών του Σχεδίου.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024, μεταξύ των ωρών 11:00 – 12:00.

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος για πρόσβαση στην παρουσίαση θα σταλεί στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά μέχρι τις 10/06/2024, στη διεύθυνση bfures@meci.gov.cy.