Λειτουργία του διαδικτυακού One-Stop-Shop για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της προεκλογικής εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανασχεδιασμό, βελτιστοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ανακοινώνει τη λειτουργία της διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας «Digital One Stop Shop», η οποία αποτελεί δράση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος – το Αύριο» και αφορά,…