Λειτουργία του διαδικτυακού One-Stop-Shop για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της προεκλογικής εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανασχεδιασμό, βελτιστοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ανακοινώνει τη λειτουργία της διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας «Digital One Stop Shop», η οποία αποτελεί δράση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος – το Αύριο» και αφορά,…

«Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης» για την αδειοδότηση έργων που αξιοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για επανασχεδιασμό, βελτίωση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2023, όρισε ως «Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης» (One – Stop – Shop) για την αδειοδότηση…